APP

PLAYER 球員異動明細

TEAM NAME 異動日期 異動原因
樂天 ◎郭俊麟 2020/05/01 自行培訓
樂天 ◎王維中 2020/05/01 自行培訓
中信兄弟 周磊 2020/05/01 降二軍
中信兄弟 陳柏豪 2020/05/01 升一軍
樂天 葉竹軒 2020/05/02 降二軍
樂天 馮健庭 2020/05/02 升一軍
富邦 方克偉 2020/05/02 降二軍
富邦 姚冠瑋 2020/05/02 升一軍
中信兄弟 陳子豪 2020/05/02 降二軍
中信兄弟 陳文杰 2020/05/02 升一軍
統一7-ELEVEn 江辰晏 2020/05/02 降二軍
統一7-ELEVEn 羅里奇 2020/05/02 升一軍
樂天 林逸翔 2020/05/03 降二軍
樂天 劉昱言 2020/05/03 升一軍
統一7-ELEVEn 邱浩鈞 2020/05/04 降二軍
統一7-ELEVEn 鄧志偉 2020/05/04 降二軍
統一7-ELEVEn 蔡奕玄 2020/05/04
統一7-ELEVEn 陳重廷 2020/05/04 降二軍
統一7-ELEVEn 高國慶 2020/05/05 升一軍
統一7-ELEVEn 蔡奕玄 2020/05/05 升一軍
統一7-ELEVEn 傅于剛 2020/05/05 升一軍
富邦 歐書誠 2020/05/08
統一7-ELEVEn 潘威倫 2020/05/08 降二軍
統一7-ELEVEn 郭峻偉 2020/05/08 升一軍
富邦 范玉禹 2020/05/09 降二軍
富邦 歐書誠 2020/05/09 升一軍
統一7-ELEVEn 鄭鎧文 2020/05/09 降二軍
統一7-ELEVEn 邱智呈 2020/05/09 升一軍
中信兄弟 羅傑斯 2020/05/10 降二軍
中信兄弟 王凱程 2020/05/10 升一軍
富邦 姚冠瑋 2020/05/11 降二軍
富邦 林晨樺 2020/05/11 降二軍
富邦 楊晉豪 2020/05/11 降二軍
富邦 林哲瑄 2020/05/11 降二軍
樂天 吳丞哲 2020/05/13 降二軍
樂天 游朝惟 2020/05/13 升一軍
富邦 楊彬 2020/05/13 升一軍
富邦 戴培峰 2020/05/13 升一軍
富邦 高國輝 2020/05/13 升一軍
富邦 林威廷 2020/05/13 升一軍
統一7-ELEVEn 洛奇 2020/05/13 降二軍
統一7-ELEVEn 林威志 2020/05/13
統一7-ELEVEn #林子崴 2020/05/13
統一7-ELEVEn 江承峰 2020/05/13
統一7-ELEVEn 達尼爾 2020/05/13
統一7-ELEVEn 江辰晏 2020/05/13 升一軍
統一7-ELEVEn 林威志 2020/05/13
樂天 馮健庭 2020/05/14 降二軍
樂天 游朝惟 2020/05/14 降二軍
樂天 林泓育 2020/05/14 降二軍
樂天 梁家榮 2020/05/14 升一軍
樂天 劉時豪 2020/05/14 升一軍
樂天 洪聖欽 2020/05/14 升一軍
中信兄弟 廖乙忠 2020/05/14 降二軍
中信兄弟 陳子豪 2020/05/14 升一軍
中信兄弟 王凱程 2020/05/15 降二軍
中信兄弟 官大元 2020/05/15 升一軍
統一7-ELEVEn 邱智呈 2020/05/15 降二軍
統一7-ELEVEn 林祐樂 2020/05/15 降二軍
統一7-ELEVEn 吳桀睿 2020/05/15 升一軍
統一7-ELEVEn 潘武雄 2020/05/15 升一軍
富邦 陳仕朋 2020/05/16 降二軍
富邦 蔣智賢 2020/05/16 降二軍
富邦 羅力 2020/05/16 升一軍
富邦 于森旭 2020/05/16 升一軍
中信兄弟 陳家駒 2020/05/17 降二軍
中信兄弟 杜家明 2020/05/17 降二軍
中信兄弟 萊福力 2020/05/17 升一軍
中信兄弟 黃鈞聲 2020/05/17 升一軍
統一7-ELEVEn 林航 2020/05/17 降二軍
統一7-ELEVEn 林威志 2020/05/17 升一軍
統一7-ELEVEn 江亮緯 2020/05/18 降二軍
統一7-ELEVEn 蔡奕玄 2020/05/18 降二軍
統一7-ELEVEn 林煜清 2020/05/18 降二軍
統一7-ELEVEn 達尼爾 2020/05/24 升一軍
統一7-ELEVEn 郭恆孝 2020/05/24 升一軍
統一7-ELEVEn 黃恩賜 2020/05/24 升一軍
富邦 ◎黃淇 2020/05/26 除役